เนื่องจากผู้ใช้งานอยู่ในปริมาณที่มาก
การเข้าถึงบริการอาจประสบความล่าช้า

ระบบกำลังจัดการเพื่อนำท่านกลับสู่การใช้งาน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้Due to the large number of users,
access to services may be delayed.

The system is managing to return you to operation.
Thank you for your understanding regarding this inconvenience.